Bejelentés

KEVEHÁZI JÁNOS FOTÓKÖR

NAGYMÁNYOK
Madách: A tett halála az okoskodás.

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
A KEVEHÁZI JÁNOS FOTÓKÖR CÉLJA

A fotókör létrehozásában elsődlegesen az a cél vezérelt, hogy létrehozzunk egy olyan lelkes csapatot, amelynek tagjai keresik a korszerű, igényes és jogszerű fotózás megismerésének lehetőségét!

A legfontosabb szempont az IGÉNYES KÉPALKOTÁS


Ma technikailag bárki tud tökéletes képet alkotni. Ebben segít a fényképezőgépek terén tapasztalható egyre szélesebb körű választék!
A korszerű fényképezőgépek, szinte mindent megoldanak!
Így a fotósra "csak" a képkomponálás feladata marad!

Ezen a területen viszont sokszor még a gyakorlott fotós is "tévútra" jut. Hajlamos beleesni abba a hibába, hogy keveri az igényes, művészi igényű alkotásokat a középszerű, sokszor igénytelen, egy kívülálló számára érdektelen családi, nyaralási, bulizós emlékképek, kedvenc háziállat fotók, nyilvános bemutatásával.
Ez önmagában nem lenne hiba, mert erre is szükség van!
Viszont tudni kell, mi az, ami a nyilvánosság elé vihető művészi igényű fotó és mi az, ami szakmailag igénytelen csak a családot esetleg egy szűk baráti kört (pl. egy diszkó résztvevőit) érdeklő emlékkép!

Nem tagadom, ma az ilyen képek is ezrével megtalálhatók az egyre bővülő képmegosztó közösségek honlapjain!
Példa erre a közelmúltban a FACEBOOK-on létrehozott, "FOTÓKLUB NAGYMÁNYOK" nevű közösség.
Azt tudomásul kell venni, hogy ezeknek a közösségi oldalaknak általában semmi közük a fotóművészeti alkotócsoportokhoz! A művészi képeket kereső érdeklődő menekül az ilyen öncélú, önmutogató gyűjteményeket bemutató albumoktól, ahol pl. az apuka a saját tulajdonú űrhajója mellett pöffeszkedik!
Az ilyen képeknek nincs művészi tartalma, ez egyszerűen csak a gazdagság fitogtatása (szomszédpukkasztásra alkalmas képek).
Ezek a felvételek "köszönő viszonyban sincsenek" a művészi igényekkel, a fotóművészettel!
A képek közzétételét semmilyen igény, elvárás nem szabályozza!

Tehát fotókörünk fotósainak az ízlését szeretnénk az igényesség, az értékteremtő alkotómunka irányába formálni.
Ehhez természetesen meg kell legyen az adott személyben az igény!
Az igénytelenség a sikeres alkotómunkát nem segíti!

A művészi igény magában foglalja a művészet iránti alázatot, tiszteletet!

Fotókörünk egy alkotó közösség, ezt a szándékunkat erősíti csatlakozásunk a MAFOSZ-hoz!
Ez irányú törekvésünket igazolja, hogy 2012.július.07-én négyen, 2013.július 06-án ketten kapták meg a MAFOSZ Fotóművészeti Nyári Egyetemének a diplomáját!

Elkötelezettségünket komolyan gondoljuk, mely szándékunkat
a X. Tarka fotókiállításon elért eredményünk is mutatja.
Két fotósunk 7 képe kerül falra a kiállításon.

Éljünk ennek szellemében és ne hagyjuk magunkat elcsábítani a semmitmondó gyermeteg fórumok által!
Legyen önbecsülésünk és határolódjunk el minden ilyen típusú kezdeményezéstől!
Azt a területet hagyjuk meg a képzetlen, igénytelen, önmagát mutogató fotósoknak!

Legyünk igényesek!SZERZŐI JOG


Adjuk saját magunkat!
Ezt most szó szerint értem!
Szégyen és tisztességtelen is, amikor a fotókör égisze alatt valaki megoszt egy általa kedvencnek tartott képet a közösséggel, holott azt a képet még csak nem is Ő készítette, az más műve, azt más alkotta!
Erre nincs jobb szó, mint az, hogy az ilyen kép jogosulatlan bemutatása közönséges lopás!
Annyi józan itélőképességet mindenkitől el lehet várni, hogy el tudja dönteni, mely képeket készítette Ö sajátmaga és mely képeket alkotott egy harmadik személy!
Az ilyen magatartást a jó ízlés is "szabályozza", de erre hatályos törvény is van!
Ez a szerzői jog!
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény előírásai irányadóak.
A szerzői jogról az alkotó nem mondhat le és még halála után is évtizedekig az örökösei rendelkeznek vele! Természetesen engedélyt adhat (a kialakult értékrend szerint) ellenszolgáltatás ellenében a kép felhasználására más személynek.
Ezt szigorú törvényi szabályozás mellett lehet megtenni!

Csak címszavakban adom meg a hivatalosnak tekinthetó honorárium és szerzői jogdíj táblázat két sorát, ami a tapasztalatok szerint minket érint.
A fotók készítésének munkadíját nem említve, csak a fotók közléséhez kapcsolódó szerzői jogdíj mértékére utalok, amikor az

"Internet" címszó alatti tételt említem.
Ide tartoznak a honlapokon felhasznált képek

- "Nem felhasználható minőségben megtekintésre 3.300.-Ft"
(kicsire konvertált, esetleg vízjellel megbélyegzett fotóról van szó!) Tehát egy ilyen kép szerzői jogdíja képenként 3300.-Ft.

- "Felhasználható minőségben 29.400.-Ft". Tehát (pl. eredeti méretű) felhasználható fotónak a szerzői jogdíja 29.400.-Ft képenként!


Tudomásul kell venni, hogy minden fotó, színvonalától függetlenül, akár alá írta a szerző a nevét, akár nem a "Szerzői Jog" hatálya alatt áll!

A fentiek értelmében szeretném, ha fotókörünk tagjai elfogadnák a törvényi szabályozást és annak szellemében élnének!

SZEMÉLYISÉGI JOG
(Személyhez fűződő jog)


Miután a szerzők jogáról szóltam feltétlenül kell szólnom a lefotózott személyek "Személyhez fűződő jogairól" is!
Bárkit lefotózhatunk, ha a felvétel pillanatában ezt nem tiltja meg!
Az elkészült képet mégsem hozhatjuk nyilvánosságra, csak akkor, ha erre a képen szereplő személy írásban adja az engedélyét! Pontosan meghatározva a konkrét felvétel helyét, idejét, a jellemző körülményeket, amelyből a felvételt egyértelműen azonosítani lehet!
A lefotózott személy engedélyének hiányában a nyilvánosságra hozott felvétel okán, akár bírósági perre is sor kerülhet!Azt hittem erre nem kell kitérni, de a körülmények okán mégis így hozta a szükség!
Ne járjunk el, megbízás, pontosan körülírt meghatalmazás, egyeztetés nélkül jogosulatlanul a fotókör nevében!

A fentiek értelmében bizonyos felelősséggel jár a fotóköri tagsági viszony.
Lehetőséget is jelent, de kötelezettséget is!
Joggal elvárható, hogy a közösség tagjai a közösség érdekét szem előtt tartva nem tesznek önkényesen, olyan "hivatalos" lépéseket, amihez alanyi jogon nem rendelkeznek sem jogosultsággal, sem felhatalmazással!
Főleg nem úgy, hogy ezáltal meggondolatlanul a fotókört szakmailag leminősítik, lejáratják!

Ma az Interneten mindenkinek jogában áll bármilyen fórumot megnyitni, bemutató honlapokat szerkeszteni.
Tehát nyugodtan megteheti bárki!
Megteheti a saját nevében! A saját színvonalán önmaga minősítésére, de ne tegye önkényesen egy közösség kárára!
A honlapot szerkeszti:
editor944@gmail.comUGRÁS A LAP TETEJÉREIngyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!